Radošā darbnīca ir sadalīta trīs daļās, kas notiks 29.jūnijā., 1.jūlijā. un 2.jūljā plkst.18.00-21.00. 

Krīze, kā zināms, ir laiks, kas ļauj atklāt jaunas iespējas, produktus un pakalpojumus. Dizaina domāšana ir instruments, kas palīdz šīs jaunās idejas radīt, un neapstāties tikai uz savu pakalpojumu digitalizēšanu. Kursā praktiskā veidā tiks sniegts pārskats par metodi, ko var izmantot, lai ar saviem uzņēmumā esošajiem resursiem atklātu uz lietotāju vajadzībām balstītus risinājumus īpaši jaunajos tirgus apstākļos kā šogad.

Kas ir Dizaina domāšana?

Dizaina domāšana ir radoša problēmu risināšanas metode. To mēdz saukt arī par uz lietotāju centrētu domāšanu, jo metodes fokusā ir pats lietotājs, kam risinājums tiek izstrādāts. Jā, lai kā šo metodi sauktu, tieši domāšana ir atslēgas vārds – tā nav tikai metodoloģija, tas ir domāšanas veids.

Dizaina domāšanas process balstās uz dziļu lietotāja izprašanu, daudzu ideju ģenerēšanu, vairāku prototipu izveidi, prototipu testēšanu uz lietotājiem un galu galā ar inovāciju laišanu pasaulē.

Kādēļ tas ir nepieciešams

Šodien lietotāju prasības ir augstākas kā jebkad iepriekš, jo ik dienas tiek veidoti arvien jauni risinājumi, kuru centrā tiek likta lietotāja pieredze, ne vien tikai juridiskas prasības, zīmols vai peļņa. Taču joprojām tiek veidoti arī tādi risinājumi, kas ir balstīti uz pieņēmumiem, uz teorētiskiem datiem vai uz uzņēmuma iepriekšējo un, iespējams, seno pieredzi. Cik bieži ir nācies dzirdēt arī sava uzņēmuma ietvaros – mēs iepriekš tā vienmēr esam darījuši un tas strādāja? Šķiet pazīstami, vai ne?

Lai radītu pievienoto vērtību savam produktam un līdz ar to celtu konkurētspēju, ir svarīgi katrā risinājuma izstrādes un ieviešanas posmā likt lietotāja vajadzības un pieredzi kā prioritāti. Tieši pievienotās vērtības radīšana lietotājam ir dizaina domāšanas pamatā.

Kam kurss ir paredzēts

Dizaina domāšana ir dažādu jomu un industriju jauna, neatņemama sastāvdaļa, jo ar šo metodi var risināt ļoti plaša veida izaicinājumus – sākot no produktu, procesu un pakalpojumu dizaina līdz telpu un sistēmu dizainam. Kurss ir ieteicams uzņēmējiem, kas ikdienā pārskata kopējo uzņēmuma virzību, kā arī darbiniekiem, kuri ik dienas sastopas ar produktu un pakalpojumu izstrādi, ievieš procesus vai rada inovācijas.

Kurss paredzēts dalībniekiem bez priekšzināšanām par dizaina domāšanu.

Ko iegūs kursa dalībnieki

Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem priekšstatu par to, kas ir dizaina domāšana, kādi ir metodoloģijas posmi un instrumenti. Iegūtās zināšanas palīdzēs jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, esošu produktu, kā arī lietotāju pieredzes uzlabošanai.

Saturs

Kursa ietvaros tiks apskatīti dizaina domāšanas posmi līdz risinājuma ieviešanai:

 • Iejušanās: kā noteikt lietotāja profilu un kā veikt lietotāju intervijas
 • Definēšana: kā uzrakstīt savu izaicinājumu.
 • Idejošana: kā radīt vairāk kā 100 idejas. Metožu apskats.
 • Prototipēšana: kā sagatavot sava risinājuma prototipu.
 • Testēšana: kā iegūt atgriezenisko saiti no lietotājiem prototipa uzlabošanai.

Formāts

Viens no lietotāju centrētas domāšanas pamatnosacījumiem ir darbs starpdisciplinārā komandā, kā mērķis ir dalīties pieredzē no dažādām jomām. Tādēļ kursa ietvaros dalībniekiem nelielās grupās būs iespēja praktiski iepazīt dizaina domāšanas posmus.

Laiks

Kurss ir sadalīts 3 daļās. Katra daļa ilgst 3 stundas.

Sagatavošanās

Pirms mācībām jāapdomā un “līdzi jāņem” problēma/izaicinājums, ko vēlētos praktiski risināt kursa ietvaros. Tā var būt sociāla vai personisku interešu “problēma”, tāpat tas varu būt arī reāls uzņēmumā esošs izaicinājums.

 

 • Dalības maksa: 120 EUR + PVN par visu kursu.
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC un LRA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.

Pasniedz:

Jekaterina Mehtijeva

Jekaterina Mehtijeva

Jekaterinai ir vairāk kā 11 gadu pieredze banku jomā, strādājot gan privātpersonu apkalpošanā, pārdošanā un finanšu konsultāciju vadīšanā, gan pārstāvot klientu intereses produktu, procesu un piedāvājumu ieviešanā. Pēdējos 3 gadus piedalījusies Baltijas un Latvijas līmeņa projektu izstrādē un ieviešanā, ar savām zināšanām par klientu vajadzībām un uzvedību nodrošinot labāku klientu pieredzi un vienkāršību procesos.
Jekaterinas līdzšinējā pieredze gūta izstrādājot un praktiski ieviešot apkalpošanas konceptus, ieviešot un uzturot bankas produktus, izstrādājot pārdošanas kampaņas un mārketinga aktivitātes, pielāgojot kopējos bankas procesus atbilstoši klientu vajadzībām.