Lekciju skaits – 12

Lekcijas norises laiks tiks precizēts.

Šis kurss iepazīstina ar mārketinga konceptu un apraksta svarīgākos mārketinga rīkus – produktu, zīmolu, cenošanu, izplatīšanas kanālus, pārdošanu un pārdošanas veicināšanu (komunikāciju). Galvenā atšķirība no mārketinga stratēģiju kursa ir tā, ka padziļināti tiek pievērsta uzmanība mārketinga rīkiem (marketing mix) nevis stratēģijas veidošanas procesam.

 • Kurss paredzēts:
  • Mārketinga vadītājiem, lai varētu efektīvāk izmantot tos mārketinga rīkus, kas ir viņu rīcībā, kā arī apzināt tos, kas viņiem nav pieejami. Arī komunikācijas vadītājiem, lai saprastu komunikācijas nozīmi uzņēmuma mārketinga rīku klāstā.
  • Mazu un vidēju uzņēmumu vadītājiem, lai apgūtu spēju skatīties uz saviem produktiem nevis no ražošanas resursu (ko es varu?), bet gan no klientu vērtības (kam un kāpēc to vajag?) skatu punkta.
  • Visiem pārējiem cilvēkiem, kurus interesē mārketings un nav lielas iepriekšējas pieredzes vai izglītības šajā jomā.
 • Tēmu saraksts:

Kas ir mārketings?

 • Mārketings: peļņu nesošu klientu attiecību vadība (Marketing: managing profitable customer relationships).
 • Uzņēmuma un mārketinga stratēģija: sadarbība klientu attiecību veidošanā (Company and marketing strategy: partnering to build customer relationships).

Kā izprast savu patērētāju?

 • Mārketinga vide (The marketing environment).
 • Mārketinga informācijas apstrāde un izmantošana (Managing marketing information).
 • Klientu un patērētāju uzvedība (Consumer and business buyer behaviour).

Kā izmantot mārketinga rīkus patērētājiem svarīgu vērtību radīšanā?

 • Segmentācija, mērķa tirgu izvēle un produkta pozicionēšana(Segmentation, targeting and positioning: building the right relationships with the right customers).
 • Produktu, pakalpojumu un zīmolu stratēģijas (Product, services and branding strategy).
 • Jaunu produktu izstrāde un produkta dzīves cikla vadība(Developing new products and managing the product life cycle).
 • Cenošana: izpratne par patērētāja prātā esošo produkta vērtību (Pricing: understanding and capturing customer value).
 • Mārketinga kanāli un piegādes ķēžu vadība (Marketing channels and supply chain management).
 • Mazum- un vairumtirdzniecība (Retailing and wholesaling).
 • Klientu vērtības komunicēšana: reklāma, pārdošanas veicināšana un sabiedriskās attiecības (Communicating customer value: advertising, sales promotion and public relations).
 • Klientu vērtības komunicēšana: personīgā pārdošana un tiešais mārketings (Communicating customer value: personal selling and direct marketing).

Kā paplašināt savu mārketinga redzesloku?

 • Mārketings digitālajā laikmetā (Marketing in the digital age).
 • Globālais tirgus (The global marketplace).
 • Ētika, sociālā atbildība un ilgtspēja (Ethics,social responsibility and sustainability).
 • Dalības maksa:
  • 28 EUR + PVN par lekciju (~112 EUR + PVN mēnesī)
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC, LRA un LMPA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.

Pieteikšanās šeit.