Lekciju skaits – 12.

Lekcijas norises laiks tiks precizēts.

Kursa laikā iespējams padziļināti apgūt visas galvenās mārketinga stratēģiju un konkurētspējīga pozicionējuma veidošanas fāzes. Šis kurss ir ļoti noderīgs, lai attīstītu uz tirgu orientētu mārketinga «domāšanu».

 • Kurss paredzēts:
  • Mārketinga vadītājiem, lai labāk izprastu tirgus-orientētu mārketinga stratēģiju veidošanas un ieviešanas procesus. Šajā kursā iegūtā informācija palīdzēs labāk vadīt mārketinga procesus, lai iegūtu priekšrocības konkurentu priekšā.
  • Komunikāciju nozares speciālistiem (vadītājiem, stratēģiem un augsta līmeņa projektu vadītājiem), lai iegūtu plašāku redzējumu par savu nozari, kā arī ieraudzītu jaunas šķautnes sava uzņēmuma profesionālo iemaņu realizēšanai klienta mārketinga procesu kontekstā.
 • Tēmu saraksts:
  1. Tirgus vadīta stratēģiskā vadība (Market-led strategic management)
  2. Stratēģiska mārketinga plānošana (Strategic marketing planning)
  3. Mārketinga vides izmaiņas (The changing market environment)
  4. Patērētāju analīze (Customer analysis)
  5. Konkurentu analīze (Competitor analysis)
  6. Organizācijas rīcībā esošā mārketinga resursu bāze (Understanding the organizational resourse base)
  7. Kā paredzēt nākotnes pieprasījumu un tirgus prasības? (Forecasting future demand and market requirements)
  8. Segmentācijas un pozicionējuma pamatprincipi (Segmentation and positioning principles)
  9. Segmentācijas un pozicionējuma pētījumi (Segmentation and positioning research)
  10. Kā izvēlēties mērķa tirgu? (Selecting target markets)
  11. Kā izveidot ilgtspējīgu konkurētspējīgu priekšrocību? (Creating sustainable competitive advantage)
  12. Konkurence ar jauna «mārketing-mix» palīdzību (Competing through the new marketing mix)
  13. Konkurence ar inovācijām (Competing through innovation)
  14. Konkurence ar pārāku pakalpojumu un klientu attiecībām (Competing through superior service and customer relationships)
  15. Stratēģiska klientu vadība (Strategic customer management)
  16. Startēģiskas savienības un tīkli (Strategic alliances and networks)
  17. Stratēģiju ieviešana un iekšējais mārketings (Strategy implementation and internal marketing)
  18. Korporatīvā sociālā atbildība (Corporate social responsibility)
  19. Nobeiguma lekcija – secinājumi, konkurētspējīga pozicionējuma stratēģijas (Conclusions, Competitive positioning strategies)
 • Dalības maksa:
  • 28 EUR + PVN par lekciju (~112 EUR + PVN mēnesī)
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC, LRA un LMPA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.