Lekciju skaits – 12 (1 semestris)

Lekcijas notiek otrdienās plkst.18.30 – 20.00, sākot no 8.septembra.

Katras mārketinga darbības uzdevums ir vēlamā veidā mainīt patērētāju uzvedību vai noturēt to pēc iespējas ilgāk nemainīgu. Šajā kursā tiek apskatīts tas, kāda mēdz būt šī uzvedība un kā to ietekmē gan patērētāja iekšējie (uztvere, atmiņa, “sevis” koncepts), gan arī ārējie (kopiena, kultūra) faktori. Pretstatā pierastajam skatījumam no psiholoģijas puses (kādēļ cilvēki uzvedas tā, kā viņi uzvedas), šajā kursā tiek apskatīta cilvēku uzvedības no mārketinga puses (kā patērētāju uzvedību var ietekmēt vēlamos virzienos ar mārketinga rīku palīdzību).

 

 • Kurss paredzēts:
  • mārketinga speciālistiem, lai rastu iespējas labāk pozicionēt produktus attiecībā pret mērķa tirgus patērētāju paradumiem;
  • komunikāciju speciālistiem, lai ieraudzītu veidus, kā labāk izpildīt komunikācijas mērķus, pakārtojot komunikāciju kādam no patērētāju uzvedības modeļiem.
 • Tēmu saraksts:Pirkšana, piederēšana, būšana (Buying, having, and being).
 1. Lēmuma pieņemšana un patērētāju uzvedība (Decision making and consumer behavior).
 2. Kultūras ietekme lēmuma pieņemšanā (Cultural influences on consumer decision making).
 3. Patērētāja un sociālā labklājība (Consumer and social well-being).
 4. Uztvere (Perception).
 5. Mācīšanās un atmiņa (Learning and memory).
 6. «Patība» (Self).
 7. Attieksme un pārliecināšana (Attitudes and persuasion).
 8. Grupas un situācijas ietekme patērētāju uzvedībā (Group and situational effects on consumer behaviour).
 9. Patērētāja identitāte I: dzimuma lomas un subkultūras (Consumer identity I: sex roles and subcultures).
 10. Patērētāja identitāte II: sociālā šķira un dzīvesstili (Consumer identity II: social class and lifestyles).
 11. Patērētāja uzvedība tīklā: no mutes mutē, sociālie mediji un mode  (Networked consumer behavior: word-of-mouth, social media, and fashion).
 • Dalības maksa:
  • 28 EUR + PVN par lekciju (~112 EUR + PVN mēnesī)
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC, LRA un LMPA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.
 • Sīkāku informāciju un atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem varat iegūt, zvanot 29785830 vai 29198681.

Pieteikšanās šeit.