• Lekciju skaits – 11

 • Lekcijas notiks otrdienās plkst.18.30-20.00, sākot no 2020.gada 16.jūnija. Klātienē  (tiešsaistē, ja nepieciešams).
 • Kursa laikā iespējams iegūt padziļinātu izpratni par zīmola vērtību, kā arī pilnveidot spēju aprakstīt un vadīt dažādus zīmola elementus, lai veidotu, noturētu un uzlabotu zīmola vērtību.
 • Kurss paredzēts:
   • Zīmolu komunikācijas vadītājiem, lai saprastu procesus, kas veicami, lai varētu pēc iespējas efektīvāk radīt, uzturēt un vadīt zīmola vērtību.
   • Mediju un komunikācijas aģentūru darbiniekiem, lai varētu labāk izprast savu klientu vēlmes un pakārtot savus piedāvājumus zīmolvadībai svarīgiem aspektiem.
 • Tēmu saraksts:
 1. Zīmoli un zīmolvadība (Brands and Brand Management).
 2. Klientu orientēta zīmola vērtība (Customer-Based Brand Equity).
 3. Zīmola pozicionējums (Brand Positioning).
 4. Zīmola elementu izvēle zīmola vērtības veidošanai (Choosing Brand Elements to Build Brand Equity).
 5. Mārketinga programmu veidošana (Designing Marketing Programs to Build Brand Equity).
 6. Komunikācijas integrācija (Integrating Marketing Communications to Build Brand Equity).
 7. Zīmola asociāciju vadība (Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity).
 8. Zīmola vērtības mērīšanas un vadības sistēmu izveide (Developing a Brand Equity Measurement and Management System).
 9. Zīmola vērtības avotu novērtējums (Measuring Sources of Brand Equity: Capturing Customer Mind-Set).
 10. Zīmolvadības rezultātu novērtēšana (Measuring Outcomes of Brand Equity: Capturing Market Performance).
 11. Zīmološanas stratēģijas (Designing and Implementing Branding Strategies).
 12. Jaunu produktu ieviešana (Introducing and Naming New Products and Brand Extensions).
 13. Ilgtspējīga zīmolvadība (Managing Brands over Time).
 14. Zīmolvadība pāri robežām un tirgiem (Managing Brands over Geographic Boundaries and Market Segments).
 15. Noslēgums, apkopojums (Closing Observations).
 • Dalības maksa:
  • 28 EUR + PVN par lekciju (~ 112 EUR + PVN mēnesī).
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC, LRA, LMPA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.

Pieteikšanās šeit.