Lekciju skaits – 11

Lekcijas norises laiks tiks precizēts.

Kursa laikā iespējams iegūt padziļinātu izpratni par zīmola vērtību, kā arī pilnveidot spēju aprakstīt un vadīt dažādus zīmola elementus, lai veidotu, noturētu un uzlabotu zīmola vērtību.

Pamata literatūra – “Strategic Brand Management’

 

 • Kurss paredzēts:
   • Zīmolu komunikācijas vadītājiem, lai saprastu procesus, kas veicami, lai varētu pēc iespējas efektīvāk radīt, uzturēt un vadīt zīmola vērtību.
   • Mediju un komunikācijas aģentūru darbiniekiem, lai varētu labāk izprast savu klientu vēlmes un pakārtot savus piedāvājumus zīmolvadībai svarīgiem aspektiem.
 • Tēmu saraksts:
 1. Zīmoli un zīmolvadība (Brands and Brand Management).
 2. Klientu orientēta zīmola vērtība (Customer-Based Brand Equity).
 3. Zīmola pozicionējums (Brand Positioning).
 4. Zīmola elementu izvēle zīmola vērtības veidošanai (Choosing Brand Elements to Build Brand Equity).
 5. Mārketinga programmu veidošana (Designing Marketing Programs to Build Brand Equity).
 6. Komunikācijas integrācija (Integrating Marketing Communications to Build Brand Equity).
 7. Zīmola asociāciju vadība (Leveraging Secondary Brand Associations to Build Brand Equity).
 8. Zīmola vērtības mērīšanas un vadības sistēmu izveide (Developing a Brand Equity Measurement and Management System).
 9. Zīmola vērtības avotu novērtējums (Measuring Sources of Brand Equity: Capturing Customer Mind-Set).
 10. Zīmolvadības rezultātu novērtēšana (Measuring Outcomes of Brand Equity: Capturing Market Performance).
 11. Zīmološanas stratēģijas (Designing and Implementing Branding Strategies).
 12. Jaunu produktu ieviešana (Introducing and Naming New Products and Brand Extensions).
 13. Ilgtspējīga zīmolvadība (Managing Brands over Time).
 14. Zīmolvadība pāri robežām un tirgiem (Managing Brands over Geographic Boundaries and Market Segments).
 15. Noslēgums, apkopojums (Closing Observations).
 • Dalības maksa:
  • 28 EUR + PVN par lekciju (~ 112 EUR + PVN mēnesī).
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC, LRA, LMPA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.

Pasniedz:

Alise Avota

Alise Avota

Pasniedzēja, "Galleria Riga" mārketinga vadītāja

Pasniedz zīmolvadībusadarbību ar aģentūrām un mārketinga pamatus

“Zīmolvadība ir attiecību veidošana ar savu klientu. Shematiski tā līdzinās attiecību veidošanai ar līdzcilvēkiem – iepazīstamies, tad izvērtējam, vai ir vērts uzticēties, tad sākam draudzēties un turamies kopā. Vai tieši otrādi. 

Plašās izvēles opcijas un dažādas pieredzes nemitīgi liek pārskatīt savus lēmumus, tāpēc veidojot un vadot zīmolus un auditorijas uztveri, vienlīdz svarīga šo attiecību kā racionālā, tā emocionālā puse. Cilvēka un zīmola attiecībām ir virkne dimensiju, ar ko varam manevrēt, lai radītu vērtīgu rezultātu, taču tikai tās apzinoties varam audzēt savu zīmolu vērtību kā klientu acīs, tā uzņēmumu budžetos.

Alise Avota ir pieredzējusi zīmolu vadītāja, kas vairāk kā desmit gadus strādā ar dažādiem Latvijas zīmoliem. Vadījusi Tele2 zīmolu Zelta Zivtiņa, izstrādājusi un vadījusi Tet, kā arī savas grāmatnīcas Mr Page zīmolus. Šobrīd darbojas kā neatkarīga lektore par zīmolvadības tēmām un t/c Galleria Riga mārketinga vadītāja. Pieredzi reklāmā un mārketinga komunikācijā guvusi arī kā projektu direktore reklāmas aģentūrās  Inspired, Not Perfect | Y&R Riga un  McCANN Riga. Alise ir bijusi vairākkārtēja Cannes Lions delegāte un Young Marketing Lions konkursā ieguvusi bronzas medaļu.  No 2014.gada Alise ir Mārketinga akadēmijas lektore.