Lekciju skaits – 4

Lekcijas norises laiks tiks precizēts.

Informācija un zināšanas ir divi atšķirīgi koncepti. Vēl līdz nesenam laikam tika uzskatīts, ka uzņēmuma konkurētspējas palielināšana 21.gadsimtā tiks balstīta uz informāciju, kas ir uzņēmuma rīcībā. Tagad ir skaidrs, ka svarīga ir nevis pati informācija, bet gan spēja noteikt uzņēmuma konkurētspējai kritisko informāciju un pēc tam šo informāciju pārvērst zināšanās. Zināšanas – informācija, balstoties uz kuru tiek izdarīti lēmumi.

Šī kursa laikā jūs apgūsiet to, kā uzņēmumā ieviest zināšanu vadības programmas ar mērķi izmantot uzņēmumā esošo un jauniegūto informāciju konkurētspējas palielināšanai.

 • Kurss paredzēts:
  • Mārketinga vadītājiem, lai iegūtu informāciju par zināšanu vadības izmantošanu uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai.
  • Cilvēkresursu vadītājiem, lai varētu iekļaut zināšanu vadības programmas iekšējā mārketinga aktivitātēs. Mērķi – kompetences paaugstināšana, apmācību izmaksu samazināšana, zaudējumu samazināšana, darbiniekam aizejot, utt.
  • Uzņēmējiem un vidēja/augsta līmeņa vadītājiem tas palīdzēs ieraudzīt konkurētspējas palielināšanas šķautni, kas šobrīd Latvijā tiek salīdzinoši maz izmantota apzinātā mārketinga procesā.
 • Tēmu saraksts:
  1. Kritisko zināšanu identifikācija
  2. Zināšanu vadības stratēģija un nepieciešamības pamatojums
  3. Pierādītas zināšanu vadības metodes
  4. Jaunu zināšanu vadības metožu izstrāde
  5. Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana zināšanu vadībā
  6. Sociālā tīklošana
  7. Zināšanu vadības programmu ieviešanas kontroles mehānismi
  8. Kā uzņēmumā panākt kultūru, kas atbalsta dalīšanos ar zināšanām?
  9. Zināšanu vadības programmu efektivitātes mērīšana
 • Dalības maksa:
  • 28 EUR + PVN par lekciju (~112 EUR + PVN mēnesī)
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC, LRA un LMPA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.

Pasniedz:

Jānis Kļaviņš

Jānis Kļaviņš

Pasniedzējs, konsultants, uzņēmējs

Pasniedz mārketinga stratēģijas un konkurētspējīgu pozicionējumuzināšanu vadībuuzvedības ekonomiku un  patērētāju uzvedību

Uzskatu, ka zināšanām ir jābūt kam vairāk par informācijas megabaitiem mūsu smadzenēs. Zināšanām ir jāvairo zinātkāre, kas, savukārt, radīs jaunas zināšanas.”   

Jānis Kļaviņš no 2008.gada vadījis mārketinga un komunikāciju apmācības mediju un radošo aģentūru darbiniekiem un mārketinga vadītājiem, ar vieslekcijām uzstājies vairākās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kā arī biznesa vadības konferencēs. Nozarē strādājis par reklāmas tirgus analītiķi, komunikācijas stratēģiju veidotāju, mediju aģentūras “Initiative Latvia”, Valmieras biznesa inkubatora vadītāju. Izstrādājis biznesa attīstības stratēģijas vairākiem vadošiem Latvijas uzņēmumiem, šobrīd strādā kā biznesa konsultants. Par Jāņa Kļaviņa klientiem jau kļuvuši vairāk kā 500 uzņēmumi un uzņēmējdarbības uzsācēji.

„Mācīšanu uzskatu par aicinājumu. Mārketinga un komunikāciju teoriju apguvu pēc tam, kad jau biju iemantojis praktiskās iemaņas, tādēļ uzskatu, ka mana kā pasniedzēja pieeja ir realitātei daudz pietuvinātāka nekā izglītības iestādēs pieejamā. Turklāt vēl joprojām paralēli apmācību vadīšanai strādāju pie IPG grupas uzņēmumu klientu komunikāciju stratēģiju izveides, kas neļauj pārmērīgi „iegrimt teorijā”.

Jānis pārstāv interpretīvisma (relativitātes) mārketinga skolu, kas realitāti ataino kā sociāli veidotu, nepārtraukti mainīgu sistēmu. Pretstatā pozitīvisma (absolūtisma) pieejai, iegūto zināšanu mērķis ir nevis prognozēt mārketinga procesus, bet gan tos pilnībā izprast, lai zināšanas varētu likt lietā situācijās ar pilnīgi citu (bieži vien nezināmu) apstākļu ietekmi uz rezultātu.