Lekciju skaits – 4

Lekcijas notiek pirmdienās plkst.18.30-20.00, sākot no 5.oktobra

Informācija un zināšanas ir divi atšķirīgi koncepti. Vēl līdz nesenam laikam tika uzskatīts, ka uzņēmuma konkurētspējas palielināšana 21.gadsimtā tiks balstīta uz informāciju, kas ir uzņēmuma rīcībā. Tagad ir skaidrs, ka svarīga ir nevis pati informācija, bet gan spēja noteikt uzņēmuma konkurētspējai kritisko informāciju un pēc tam šo informāciju pārvērst zināšanās. Zināšanas – informācija, balstoties uz kuru tiek izdarīti lēmumi.

Šī kursa laikā jūs apgūsiet to, kā uzņēmumā ieviest zināšanu vadības programmas ar mērķi izmantot uzņēmumā esošo un jauniegūto informāciju konkurētspējas palielināšanai.

 • Kurss paredzēts:
  • Mārketinga vadītājiem, lai iegūtu informāciju par zināšanu vadības izmantošanu uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai.
  • Cilvēkresursu vadītājiem, lai varētu iekļaut zināšanu vadības programmas iekšējā mārketinga aktivitātēs. Mērķi – kompetences paaugstināšana, apmācību izmaksu samazināšana, zaudējumu samazināšana, darbiniekam aizejot, utt.
  • Uzņēmējiem un vidēja/augsta līmeņa vadītājiem tas palīdzēs ieraudzīt konkurētspējas palielināšanas šķautni, kas šobrīd Latvijā tiek salīdzinoši maz izmantota apzinātā mārketinga procesā.
 • Tēmu saraksts:
  1. Kritisko zināšanu identifikācija
  2. Zināšanu vadības stratēģija un nepieciešamības pamatojums
  3. Pierādītas zināšanu vadības metodes
  4. Jaunu zināšanu vadības metožu izstrāde
  5. Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana zināšanu vadībā
  6. Sociālā tīklošana
  7. Zināšanu vadības programmu ieviešanas kontroles mehānismi
  8. Kā uzņēmumā panākt kultūru, kas atbalsta dalīšanos ar zināšanām?
  9. Zināšanu vadības programmu efektivitātes mērīšana
 • Dalības maksa:
  • 28 EUR + PVN par lekciju (~112 EUR + PVN mēnesī)
  • Atlaides:
   • 15% atlaide LADC, LRA un LMPA biedriem;
   • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.

Pieteikšanās šeit.