Lekciju skaits – 4.

Lekcijas plānotas 2020.gada rudens semestrī.

 • Kursa laikā lekciju dalībnieki iemācīsies, kā veidot skaidru stāstu un pārdoties spējīgu ziņojumu, saredzot, kas ir īstā mērķauditorija, un pielietot praktiskus rīkus, lai objektīvi izvērtētu sevi un konkurentus.
 • Kurss paredzēts jaunajiem uzņēmējiem, mazajiem uzņēmumiem, startupiem, tiem, kas meklē jaunas idejas un veidus, kā vēl labāk uzrunāt klientus un patērētājus, jaunu produktu un projektu ieviesējiem un virzītājiem tirgū.

Lekciju saraksts:

 1. LEKCIJA 
 • Mans stāsts – kā tas, ko dzird citi sakrīt ar to, ko vēlos, lai sadzird;
 • Kāpēc es daru vai vēlos darīt tieši šo;
 • Mindsets: uz klientu orientēta domāšana – perspektīva “From IN out” vs “From OUT in”.
 1. LEKCIJA
 • 3 galvenie argumenti, par kuriem jādomā identitātes veidošanas posmā;
 • Apzinies savu mērķauditoriju: Atšķirība starp maksātāju un gala patērētāju, un kā domāt vienlaicīgi vairākos līmeņos.
 1. LEKCIJA
 • Apzinies savu mērķauditoriju: mērķauditorijas izpēte, klienta emocionālais portrets;
 • Formula 3+3+3.
 1. LEKCIJA 
 • Efektīva pārdošanas ziņojuma veidošana potenciālajiem klientiem;
 • Klienta pieredze – iejusties klienta ādā;
 • Uzņēmumu/produktu prezentācija izmantojot formulu 3+3+3.

 Dalības maksa:

 • 28 EUR + PVN par lekciju (112 EUR + PVN pilns kurss)
 • Atlaides:
  • 15% atlaide LADC, LRA un LMPA biedriem,
  • 20% atlaide katram papildu dalībniekam, ja no viena uzņēmuma lekcijas apmeklē divi vai vairāk dalībnieki.

Pieteikšanās šeit.