Mēs ticam zināšanām
kā mūsdienu vērtīgākajam resursam

Tuvākie kursi un semināri:

Otrdiena, 29. septembris

18.30-20.00

Mārketinga pamati (1.lekcija)

Pirmdiena, 5.oktobris

18.30-20.00

Mārketinga komunikācijas plāns (1.lekcija)

Pirmdiena, 5.oktobris

18.30-20.00

Zināšanu vadība (1.lekcija)

Patērētāju uzvedība

Patērētāju uzvedības teorija labi ilustrē mūsdienu mārketinga teorijas uztveres pāreju no absolūtisma uz relatīvismu, tādēļ kurss ir iesakāms visiem, kuri vēlas apskatīties uz mārketingu nevis no uzņēmuma, bet gan no patērētāja skatu punkta.

Mārketinga pamati

Šis kurss iepazīstina ar mārketinga konceptu un apraksta svarīgākos mārketinga rīkus – produktu, zīmolu, cenošanu, izplatīšanas kanālus, pārdošanu un pārdošanas veicināšanu (komunikāciju).

Zināšanu vadība

Šī kursa laikā jūs apgūsiet to, kā uzņēmumā ieviest zināšanu vadības programmas ar mērķi izmantot uzņēmumā esošo un jauniegūto informāciju konkurētspējas palielināšanai

Mārketinga stratēģijas un konkurētspējīgs pozicionējums

Kursa laikā iespējams padziļināti apgūt visas galvenās mārketinga stratēģiju un konkurētspējīga pozicionējuma veidošanas fāzes. Šis kurss ir ļoti noderīgs, lai attīstītu uz tirgu orientētu mārketinga «domāšanu».

Mārketinga komunikācijas plāns

Kursa gaitā iespējams apgūt visu komunikāciju procesu: sākot no mērķa grupu un komunikācijas mērķu definēšanas un beidzot ar detalizētu katras komunikācijas mix sastāvdaļas aprakstu un praktiska pielietojuma piemēru.